Här kan du hämta regler för olika lerduvegrenar:

 

Provisoriska speciella tekniska regler för Dubbelskeet

Speciella tekniska regler för Down The Line

Regler för Nordisk Trap

Regler för Sporting

Regler för Trap, Dubbeltrap, Skeet, Nationell Skeet och Automattrap