Beomats historia

I slutet av -60talet tillverkade två skyttar i Karlstad den första prototypen av lerduvekastare. I början av-80 talet utvecklades fler modeller av kastare med roterande magasin och en patenterad duvhiss som lägger ned duvan på ett mycket skonsamt sätt. Produktprogrammet består av en mängd olika modeller.
Försäljning av kastare och reservdelar till den svenska marknaden sker från fabriken i Karlskoga. Reservdelslagret är omfattande och innehåller delar även till de kastare som tillverkades under -70 talet. På de större exportmarknaderna sker försäljning företrädelsevis av agenter och där Beomat ej är representerade sker försäljningen direkt från fabrik. I USA och Kanada sköts försäljningen av QRP och har alltsedan början av -80 talet varit Beomats största marknad. Kunderna är företrädelsevis professionella skyttecentra där Beomats tillförlitlighet och låga underhållskostnader värdesätts. Även tillförlitligheten vid låga temperaturer, t ex i Alaska värdesätts. Många av kastarna kastar mer än ½ miljon duvor per år. De senaste åren har försäljningen av lättare kastare med 12 volts drift ökat. Användningsområdet är företrädelsevis sportingbanor, konferensanläggningar jaktlag, privatpersoner m.m. Utvecklingen av kastare sker fortlöpande i nära samarbete med skyttar och tillverkare av lerduvor. Numera ägs Beomat av Roger Pettersson.