Tor MT 400 Automatic (110V, 230V)
Ersätter: Beomat MT400

tillbaka

Kastare med sido-/höjdrörelsemotor och ett magasin med plats för 400 duvor. Levereras med separat manöverlåda som väggmonteras i Trappbunker/hus. Mekaniskt är kastaren byggd med väl beprövade komponenter, och genom att använda elektronik med programmerbart multirelä möjliggörs bl.a. följande funktioner:

  • Timerfunktion som ger en omkopplingsbar funktion, timer/direkt

  • Automatisk slumpmässig och oläsbar sidorörelse, med möjlighet att växla till enkel manuell körning

  • Oläsbar höjdrörelse. Enkel manuell finjustering av höjdinställningen för Nordisk Trap

  • Motorsaver: motorerna kopplas från efter 5 minuters (eller önskad tid) passivitet

  • Startar och kastar duva direkt vid tryck på utlösaren

  • Inbyggt räkneverk

  • Utlösning av sista duvan vid avslutad skjutning sker från manöverlådan

  • Kastaren är avsedd för Automattrap med en kastlängd på 80 meter, men kan lätt ändras till Nordisk Trap genom att byta fjäder, ändra kastvinklar och justera höjdmotorn till rätt kasthöjd

Tor 400

se film

Reservdelar
  Manual (pdf)