Om Beomat

Vår historia

I slutet av 1960 talet tillverkade två skyttar i Karlstad den första prototypen av lerduvekastare. Redan från början hade tillverkarna kvalitet och tillförlitlighet som utgångspunkt för modellerna som växte fram. I början av 1980 talet utvecklades fler modeller av kastare med roterande magasin samt en patenterad duvhiss som lägger ned duvan på ett mycket skonsamt sätt. I mitten på 1980 talet flyttades verksamheten till Storfors där delevererade funktionella och tilförlitliga kastare till en internationell marknad. Sedan oktober 2018 är verksamheten åter tillbaka i Karlstad där Beomats historia en gång startade.

Kunder och intressenter är jägare, fritidskyttar, sportskyttar och tävlingsskyttar där Beomats tillförlitlighet och låga underhållskostnader verkligen värdesätts. Många av kastarna kastar mer än ½ miljon duvor per år. Vi får kontinuerligt återkoppling från nöjda skyttar som haft sina Beomatskastare sedan mer än 30 år tillbaka. De senaste åren har ser vi en klar trend på att försäljningen av lättare kastare med 12 volts drift ökat. Användningsområdet är företrädesvis sportingbanor, konferensanläggningar, jaktlag och privatpersoner.

Utvecklingen av kastare sker fortlöpande i nära samarbete med skyttar samt tillverkare av lerduvor. Utgångspunkten är för oss idag är fortsatt: Kvalitet och Tillförlitlighet . Produktprogrammet idag består av en mängd olika modeller ämnade för trap- och skeet till sportingskytte. Företagets reservdelslager är omfattande och innehåller  reservdelar även till de kastare som tillverkades för 25-30 år sedan. En viktig del av vår affärsidé är också att tillvarata äldre lerduvekastare, renovera dem och ge dem fart mot nya nöjda användare.

Försäljningskontor och produktion finns i Karlstad. På de större exportmarknaderna t ex USA eller Tyskland sker försäljningen med hjälp av distributörer.

Varumärket Beomat ägs idag av Mi54 AB.