Beomat MS 700/400

Mycket populär skeetkastare i svensk kvalitet, med en duvkapacitet på 700 eller 400 duvor per kastare, levereras parvis och med en separat manöverlåda som monteras i maskinhuset (lådhuset).

Användningsområden:

Produktbeskrivning:

Mycket populär skeetkastare i svensk kvalitet, med en duvkapacitet på 400 eller 700 duvor/maskin, levereras parvis och med en separat manöverlåda som monteras i maskinhuset (lådhuset). Mekaniskt är kastaren byggd med väl beprövade komponenter, och genom att använda elektronik med programmerbart multirelä möjliggörs bl.a. följande funktioner:

  • Timerfunktion 0-3 sek (frånkopplingsbar)
  • Motorsaver: motorerna kopplas ifrån efter 5 min passivitet
  • Startar och kastar duva direkt vid tryck på knapputlösaren
  • Utlösning sista duvan vid avlsutatd skjutning sker från manöverlådan
  • Omladdningstid 2,0 sek
  • 30 m kabel med 3 knapputlösare
  • Garanti – 4 år

Beomat MS 700/400 levereras med manual, drift- och underhållsschema