Beomat MT 400

En svensk kvalitetskastare med sido- och höjdrörelsemotor och ett magasin med plats för 400 duvor. Levereras med separat manöverlåda som väggmonteras i Trappbunker/hus.

Användningsområden:

Produktbeskrivning:

En svensk kvalitetskastare med sido- och höjdrörelsemotor och ett magasin med plats för 400 duvor. Levereras med separat manöverlåda som väggmonteras i Trappbunker/hus. Mekaniskt är kastaren byggd med väl beprövade komponenter, och genom att använda elektronik med programmerbart multirelä möjliggörs bl.a. följande funktioner:

  • Timerfunktion som ger en omkopplingsbar funktion – timer eller direkt
  • Automatisk oläsbar sido- och höjdrörelse med möjlighet att växla till manuell körning
  • Motorsaver: motorerna kopplas ifrån efter 5 min passivitet
  • Startar och kastar duva direkt vid tryck på knapputlösaren
  • MT 400 avsedd för kontinental trap men kan lätt justeras för Nordisk trap
  • 25 m kabel med knapputlösare
  • Garanti – 4 år

Beomat MT 400 levereras med manual, drift- och underhållsschema.