Beomat MJT 400

En svensk kvalitetskastare med sidorörelsemotor och ett magasin med plats för 400 duvor. Levereras med separat manöverlåda som väggmonteras i Trappbunker/hus.

Användningsområden:

Produktbeskrivning:

En svensk kvalitetskastare med sidorörelsemotor och ett magasin med plats för 400 duvor. Levereras med separat manöverlåda som väggmonteras i Trappbunker/hus. Mekaniskt är kastaren byggd med väl beprövade komponenter, och genom att använda elektronik med programmerbart multirelä möjliggörs bl.a. följande funktioner:

  • Timerfunktion som ger en omkopplingsbar funktion – timer eller direktstyrning
  • Automatisk oläsbar sidorörelse med möjlighet att växla till manuell körning
  • Motorsaver: motorerna kopplas ifrån efter 5 min passivitet
  • Startar och kastar duva direkt vid tryck på knapputlösaren
  • Inbyggt räkneverk
  • Utlösning av sista duvan vid avslutad skjutning sker från manöverlådan
  • MJT 400 avsedd för Nordisk Trap
  • 25 m kabel med knapputlösare
  • Garanti – 4 år

Beomat MJT 400 levereras med manual, drift- och underhållschema